Co to są mediacje?

Mediacje, jest to pozasądowy, na drodze polubownej sposób rozwiązywania sporów. Należy je podzielić na dwie formy:
1. Mediacje z postanowienia sądu.
2. Mediacje umowne.

Jak sama nazwa wskazuje, mediacje z postanowienia sądu są prowadzone na wyraźne polecenie sądu. Sąd ma ustawowy obowiązek na każdym etapie postępowania nakłaniać strony do mediacji. Jeśli strony na to się zgodzą, sąd wydaje postanowienie o skierowaniu ich na mediacje, gdzie wspólnie z mediatorem mają okazję dojść do porozumienia. Co bardzo istotne, w przypadku zawarcia ugody przed mediatorem sąd umarza postępowanie i zwraca powodowi 3/4 wpisu, który powód wniósł do sądu. Jeżeli natomiast do porozumienia doszło przed wszczęciem procesu, sąd zwraca stronie powodowej 100% wartości wpisu. Uzasadnia to ekonomię procesową zarówno finansowo jak i czasowo.

Mediacje umowne, jak sama nazwa wskazuje odbywają się na podstawie umowy o mediację. Strona zamiast wnieść pozew do sądu, wysyła drugiej stronie wezwanie do mediacji, oczekuje na zwrotne potwierdzenie odbioru, a po jego otrzymaniu przesyła mediatorowi wniosek o wszczęcie mediacji. Bardzo istotne jest to, że czynność ta przerywa bieg przedawnienia, który bedzie biegł na nowo.

Zarówno mediacja z postanowienia sądu jak i mediacja umowna obarczona jest pewnego rodzaju rygorami. Należą do nich:
a.) bezstronność mediatora
b.) poufność (wszystkie informacje które pojawią się na mediacjach, nie mogą być wykorzystane przed sądem)
c.) mediator czuwa nad przebiegiem mediacji, gdzie zwraca stronom szczególną uwagę, żeby mogli się swobodnie wypowiedzieć, nie przerywać sobie wypowiedzi a przede wszystkim, żeby się nie obrażali wzajemnie.

Mediator podejmuje decyzję, czy mediacja prowadzona jest trójstronnie przy obecności obu stron, czy też indywidualnie, gdzie mediator rozmawia z każdą stroną oddzielnie, sugerując najlepsze rozwiązanie sporu.

Zwrócmy uwagę, że w USA 80% postępowań kończy się na etapie mediacji. Należą do nich rozwody, alimenty, ustalenie sposobu wykonywania kontaktów z małoletnimi i wiele innych tematów.

Mediacje także poleca Organizacja Ojców Dzielny Tata, twierdząc, że ugoda zawarta przed mediatorem, to najlepszy sposób ratowania dobra dziecka

 
 
 

Szczegóły wszczęcia i prowadzenia mediacji uzyskacie Państwo kontaktując się z nami, gdzie dane teleadresowe znajdziecie Państwo w zakładce:                  >>kontakt<<

 Właścicielem Kancelarii jest firma Intercel Polska, 05-270 Marki, ul. Małachowskiego 8/68; NIP 8941879201
Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Znajdź nas na Facebooku
Powered by Kopage
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem
Powered by Kopage